top of page

Gruppbostäder enligt LSS

Hos oss är det dina behov som styr!

Att ha ett eget boende betyder mycket för självkänslan och den egna personliga utvecklingen. Vi vill att du ska få rätt förutsättningar för att få leva ett så självständigt liv som möjligt på dina villkor med det stöd som just du behöver. Stödet utformas individuellt med hänsyn till dina behov och önskemål.

Vi erbjuder dig ett brett och varierande urval av aktiviteter både individuellt och i grupp som utgår från dina önskemål och intressen. För oss är det viktigt att du får leva ett aktivt och meningsfullt liv på egna villkor.

Det finns alltid personal på plats dygnet runt för att erbjuda en trygg och inkluderande miljö där du blir bemött med respekt och värme och som är lyhörda för dina behov.

Våra verksamheter

IMG_0203.jpg
IMG_7610.jpg
Långsjö gruppbostad.jpeg
bottom of page