top of page

Speciallösningar HVB

Patia tar emot barn och ungdomar mellan åldrarna 12 år och 21 år som behöver en individanpassad lösning med eget boende och personalgrupp

Patia speciallösningar riktar sig mot särskilt krävande målgrupper som till exempel personer med svåra neuropsykiatriska funktionsvariationer, självskadebeteenden och svårighet att ta emot stöd placerade tillsammans med andra. Eftersom problemen för ungdomarna varierar, krävs flexibla, individanpassade lösningar som kollektiva boenden inte kan erbjuda. Vi skräddarsyr samtliga insatser utifrån varje ungdoms specifika behov och utifrån beställarens önskemål. Uppdragen utförs oftast i form av helhetslösningar som omfattar både boende och stöd/behandling, enligt SoL eller LVU.

 

Socialtjänst och/eller BUP upplever många gånger att det är svårt att finna lämpliga hjälpinsatser för dessa vårdkrävande ungdomar. Vi har mycket goda erfarenheter av vårt koncept att jobba med klienter i en till en kontakt. Klienten får inga negativa influenser från andra ungdomar som ofta kan ha en annan problematik. Ungdomar med svårigheter att vara i grupp och relationer till andra mår ofta mycket bra i den lugna och trygga miljö vi kan erbjuda.

Verksamheten har HVB tillstånd.

Vi har möjlighet att ta emot placeringar dygnet runt och kan ombesörja hämtning.

Michaela Tuiskunen

Verksamhetschef

 

michaela hemsida.jpg
bottom of page