top of page

Stödboende Unga

Stödboende i egen lägenhet för ungdomar 16-20 år i behov av individuellt anpassat stöd.

Patias stödboenden har IVO tillstånd enligt SoL 7.1.1. Vi erbjuder stödboenden och träningslägenheter för barn och unga i åldrarna 16-20 år som är i behov av individanpassat stöd i syfte att förbereda inför vuxenlivet. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU.  Stödboende tar inte emot unga som är i aktivt missbruk eller kriminalitet.

 

Patias stödboenden för ungdomar består av egna lägenheter i sammanhållna eller utspridda bestånd i Stockholm och Göteborg. Alla lägenheter är försäkrade, har bredbandsuppkoppling och är fullt utrustade med möbler och köksutrustning. I samråd med socialtjänsten placeras den unge i verksamheten utifrån den enskildes individuella behov och önskemål, samt utifrån omfattande risk- och lämplighetsbedömningar.

 

På Patia Stödboende använder vi oss av ett salutogent förhållningssätt och utgår ifrån Patias värderingar: lyhördhet, individfokus, kompetens och empati. Placeringens målsättning är att den unge förvärvar tillräckligt mycket kunskap och kännedom om samhälle, ekonomi och allmän daglig livsföring att den unge på egen hand har resurser och förutsättningar att klara av vuxenlivet. Patia Stödboende arbetar evidensbaserat, det vill säga att vi utgår ifrån metoder som är väl beprövade och utforskade så som MI (motiverande samtal) och KASAM (känsla av sammanhang).

 

Vi arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan och den genomförandeplan som den unge tillsammans med ansvarig socialtjänst och Patia har utformat. Patia lägger stor vikt på den unges inflytande och delaktighet. Vi tar alltid hänsyn till den unges individuella förutsättningar, behov och önskemål i det dagliga arbetet.

 

Varje ungdom tilldelas en kvalificerad kontaktperson som har ett övergripande ansvar och kunskap kring placeringens uppdrag och syfte. Kontaktpersonen samt övrig boendepersonal vägleder och stöttar den unge i att ordna och sköta en sysselsättning, klara av ett eget boende, få en meningsfull fritid samt skapa struktur i vardagen. För den unges trygghet har den unge tillgång till personal dygnet runt.

Janne Menander

Områdeschef

 

Janne.jpg

010 459 01 04

Stödboende Stockholm

Stödboende Ungdom

Stödboende Göteborg

bottom of page