top of page

Stödboende Unga
Älvsjö

Vår målgrupp

På Stödboende Älvsjö tar vi emot barn och unga i åldrarna 16–20 år som är i behov av ett individanpassat stöd i syfte att förberedas inför vuxenlivet. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU, och stödjer den unge med att skapa och upprätthålla strategier för en gynnsam vardagsstruktur, ett liv präglat av nykter- och drogfrihet, gynnsamma sociala relationer och att utveckla strategier för att kartlägga och förebygga socialt nedbrytande beteende. Verksamheten är drogfri. Placering sker alltid med grund i omfattande lämplighets- och riskanalyser. 

 

Vår verksamhet 

Stödboendet är beläget i ett lugnt  villakvarter i stadsdelen Älvsjö. På promenadavstånd ligger Älvsjö centrum med apotek, gym, matbutiker och kollektivtrafik.  På 10 minuter tar du dig från Älvsjö Station till Stockholm City.

Verksamheten utgörs av enskilda lägenheter i ett sammanhållet bestånd. Verksamheten har ett dygnet-runt-bemannat personalkontor i fastigheten, vilket möjliggör att den unge kan träna på självständighet inför vuxenlivet men samtidigt ha direkt närhet till personal. En god personaltäthet och kvalitativa insatser bidrar till den unges trygghet och säkerhet. 

På Stödboende Älvsjö stödjer vi den unge med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet. Vi samverkar därför bland annat med skola, sjukvård, öppenvård eller stödjer i annan form av sysselsättning. God samverkan är ett led i att skapa förutsägbarhet och struktur i vardagen, faktorer som är avgörande för en bestående beteendeförändring.

 

Vårt mål

Vårt mål är att den unge efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv utan behov av stöd från socialtjänsten.  

 

Vårt tillvägagångssätt 

Utifrån den enskildes resurser och individuella förutsättningar arbetar vi aktivt för att den unge, under trygga former, ska: 

  • Skapa och upprätthålla strategier för en välfungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet

  • Få det stöd hen behöver för att navigera inför vuxenlivet

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk bestående av personer med positiv inverkan på den unge och dennes livsmål

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp, tvätt och städ

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende

michaela hemsida.jpg

Michaela Tuiskunen
Verksamhetschef

IMG-7743_edited.jpg

Milla Hanseblad
Biträdande verksamhetschef

bottom of page