top of page

Öppenvård

IMG-7743_edited.jpg

Patia strävar efter erbjuda en så komplett vårdkedja som möjligt genom att komplettera kommunens egna insatser. Arbetet med ungdomarna är målstyrt och utgår ifrån individens styrkor och resurser.

Daglig sysselsättning (tex arbete, praktik eller studier) och ett professionellt kontaktmannaskap är centrala pusselbitar i strävan att ge ungdomen förutsättningar att bryta negativa beteenden.

Öppenvårdens målgrupp är ungdomar med:

  • Psykosocial problematik

  • Kriminalitet

  • Missbruk

  • Socialt nedbrytande beteende

  • Neuropsykiatriska diagnoser

Milla Hanseblad

Föreståndare

michaela hemsida.jpg

Michaela Tuiskunen

Verksamhetschef

bottom of page