top of page

Vision och värderingar

Vision: Att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande​

Med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro. Patia präglas av starka värderingar och värdegrunden utgör fundamentet på vilket verksamheten är byggd.

Patias värderingar:

Individfokus

Vi arbetar strukturerat samtidigt som vi utgår ifrån individens situation

Lyhördhet

Vi är intresserade av och lyhörda för varje människas behov och önskemål

Empati

Vi möter individer med medkänsla, inlevelse och förståelse

Kompetens

Vi strävar efter kompetensutveckling i syfte att uppnå en omsorg med högsta kvalitet

bottom of page