top of page

Skyddat boende

Patia har lång erfarenhet av att ta emot personer utsatta för våld och erbjuder skyddsplaceringar runtom i landet. Vi tillhandahåller en fristad i en skyddad miljö på en trygg plats.


Hos oss kan våldsutsatta få stöd och möjlighet att börja bearbeta sina upplevelser med hjälp av kvalificerade yrkespersoner med gedigen kunskap om våld och dessprocesser. Vi erbjuder både omedelbar krishjälp och långsiktigt stöd till de personer som bor på våra skyddade boenden.

Vår målsättning

Patias målsättning är att erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta och samtidigt hjälpa dem tillbaka till ett självständigt liv fritt från våld. Vi strävar efter att erbjuda samtliga placerade personer en utslussningslägenhet med fortsatt stöd under boendetiden eller ett kontrakt på egen bostad.

Kompetens

Vi är stolta över att ha engagerad och välutbildad personal på plats för att möta klienterna. Våra verksamheter leds av socionomer med lång erfarenhet av och specialistkompetens kring mäns våld mot kvinnor och barn, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi arbetar alltid med en hög säkerhetsnivå utifrån risk- och farlighetsbedömningar kombinerat med aktiva stödinsatser såsom krisbearbetande samtal, myndighetskontakter och bostadssökande. Vi utför även bedömningssamtal med hjälp av FREDA, PATRIARK och SARA.

 

Tillgänglighet

Oavsett tidpunkt på dygnet har vi personal på plats för att ta hand om skyddsplaceringar. Vi har möjlighet att ta emot placeringar dygnet runt och kan ombesörja hämtning. Tillsammans med er hittar vi den bästa lösningen för just den placering det specifika ärendet gäller.

 

Barnperspektiv

På våra skyddade boenden möts barnen med respekt och omsorg. Barn som kommer till oss får alltid en sammanhangsmarkering, och en egen kontaktperson utses för barnet. Vi har en särskilt utsedd barnansvarig på boendena för att säkerställa att de barn som placeras hos oss möts av en trygg och stimulerande miljö, där barnets rättigheter tillvaratas. På våra boenden kan vi erbjuda barnsamtal, både i form av stödjande ”här och nu”-samtal liksom samtal enligt Trappan-modellen.

Vår personal har grundläggande kompetens i att observera föräldraskap, samt jobbar föräldrastödjande.

 

Husdjur

Vi vet hur svårt det kan vara att hitta ett skyddat boende där djur är välkomna. Vi vet också att husdjur, stora som små, är en del av familjen. Det är självklart för oss att våldsutsatta som måste lämna sina hem ska kunna ta djuren med sig – på våra skyddade boenden är därför hundar, katter, fåglar, hamstrar och andra djur som kan bo i lägenhet, varmt välkomna.

Emma Håkansdotter

Bitr. Verksamhetschef

Skyddat Boende

Västra Götaland

Image[36].jpeg
IMG_4304 2.heic

Angelica Heikkinen
Verksamhetschef
Skyddat Boende
Stockholm

Våra skyddade boenden

Våra skyddade boenden är belägna i norra och södra Stockholm samt i Västra Götaland. Alla våra boenden tar emot kvinnor, med eller utan barn, i behov av skydd och stöd

utifrån våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Även våldsutsatta män och par kan vi erbjuda skydd, då i form av boende i egen lägenhet.

Bromma 14.jpg

Kvinnohuset Selma

I norra Stockholm ligger Kvinnohuset Selma. I en helt nyrenoverad fastighet bor våra kvinnor och deras barn i egna lägenheter på samma avgränsade våningsplan som våra personal- och gemensamhetslokaler. 

Fredrika 4.jpg

Kvinnohuset Fredrika

I en nybyggd fastighet söder om Stockholm ligger vårt dygnet-runt-bemannade skyddade boende Fredrika. Kvinnorna och deras i förekommande fall medföljande barn bor i egna lägenheter i samma avgränsade våningsplan som våra personal- och gemensamhetslokaler.  

_JV20367.jpg

Kvinnohuset Ljung

Patias första verksamhet ligger i sjuhäradsbygden centralt i en mindre ort. Kvinnorna och de i förekommande fallen barnen har ett eget rum, ofta med eget badrum i samma lokal som personal- och gemensamhetsutrymmen. Kvinnohuset Ljung är dygnet-runt-bemannat och håller högsta skyddsklass.   

bottom of page