top of page

Skyddat boende

Patia har lång erfarenhet av att ta emot skyddsplaceringar i såväl lägenheter som kollektiva boenden. Vi arbetar med en hög säkerhetsnivå kombinerat med aktiva stödinsatser (krishantering, myndighetskontakter och bostadssökning) och farlighetsbedömningar (FREDA, SARA och PATRIARK).

Patia har omfattande erfarenhet av individ och familjeomsorg. Vår verksamhet omfattar utöver skyddat boende även HVB, jour- och familjehem, stödboende och öppenvård.

Skyddsplaceringar i kollektivt boende:

 • Skyddade boenden med dygnet-runt bemanning avsedda för kvinnor över 18 år i behov av skydd, till exempel till följd av våld i nära relation eller hedersrelaterat förtryck. Vi tar emot kvinnor med eller utan barn.

 • Verksamheten leds av socionomer som är specialiserade inom kvinnofridsfrågor, hedersrelaterad problematik och säkerhet.

 • Möjlighet att erbjuda utslussning från boendet till Patias närliggande stödlägenheter.

 • Hemtrevliga rum med egen dusch och toalett. Stora gemensamhetsytor med kök, tv-rum, barn- och tonårsrum.

Skyddsplaceringar i lägenheter:

 • Skyddade boenden för en varierad målgrupp, tex kvinnor som inte kan bo i ett kollektivt boende, våldsutsatta män, par, personer med husdjur etc.

 • Dessa lägenheter kan även användas som utsluss från ett annat skyddat boende.

 • Individuellt anpassade stödinsatser med hjälp av kontaktpersoner som är specialiserade på våld i nära relation.

 • Lägenheterna är utrustade och anpassade för såväl singel- som familjehushåll och finns på ett flertal orter, bland annat Stockholm och Göteborg.

Skyddsplaceringar i familjehem:

 • Särskilt lämpade för minderåriga utsatta för hedersrelaterat våld.

 • Familjehemskonsulenter samt skyddskonsulenter utbildade inom farlighetsbedömningar och säkerhet.

 • Trappan-samtal för de barn och unga som behöver krisbearbetning.

 

Avhoppare:

 

Patias Avhopparverksamhet arbetar med att stödja unga och vuxna män och kvinnor som vill lämna grupperingar och/eller en kriminell livsstil. Verksamheten kan erbjuda placeringar på ett flertal orter i Sverige. Utöver stödinsatser krävs ofta skydd eftersom många av avhopparna varit utsatta för och/eller är rädda för att utsättas för hot eller våld i samband med avhoppet.

Vi har möjlighet att ta emot placeringar dygnet runt och kan ombesörja hämtning. Vid allvarlig hotbild kan säker transport ordnas.

Emma Håkansdotter

Bitr. Verksamhetschef

Skyddat Boende

Västra Götaland

Image[36].jpeg
IMG_3017.HEIC

Samuel Kiros
Verksamhetschef
Avhoppare

IMG_4304 2.heic

Angelica Heikkinen
Verksamhetschef
Skyddat Boende
Stockholm

Bromma 14.jpg

Kvinnohuset Selma

I norra Stockholm ligger Kvinnohuset Selma. I en helt nyrenoverad fastighet bor våra kvinnor och deras barn i egna lägenheter på samma avgränsade våningsplan som våra personal- och gemensamhetslokaler. 

Fredrika 4.jpg

Kvinnohuset Fredrika

I en nybyggd fastighet söder om Stockholm ligger vårt dygnet-runt-bemannade skyddade boende Fredrika. Kvinnorna och deras i förekommande fall medföljande barn bor i egna lägenheter i samma avgränsade våningsplan som våra personal- och gemensamhetslokaler.  

_JV20367.jpg

Kvinnohuset Ljung

Patias första verksamhet ligger i sjuhäradsbygden centralt i en mindre ort. Kvinnorna och de i förekommande fallen barnen har ett eget rum, ofta med eget badrum i samma lokal som personal- och gemensamhetsutrymmen. Kvinnohuset Ljung är dygnet-runt-bemannat och håller högsta skyddsklass.   

Image by Pablo Heimplatz

Avhopparverksamhet 

Vi erbjuder boende, skydd och ett manualbaserat stöd på en rad orter i Sverige.

bottom of page