Skyddat boende

Patia har lång erfarenhet av att ta emot skyddsplaceringar i såväl lägenheter som kollektiva boenden. Vi arbetar med en hög säkerhetsnivå kombinerat med aktiva stödinsatser (krishantering, myndighetskontakter och bostadssökning) och farlighetsbedömningar (FREDA, SARA och PATRIARK).

Patia har omfattande erfarenhet av individ och familjeomsorg. Vår verksamhet omfattar utöver skyddat boende även HVB, jour- och familjehem, stödboende och öppenvård.

Skyddsplaceringar i kollektivt boende:

 • Skyddade boenden med dygnet-runt bemanning avsedda för kvinnor över 18 år i behov av skydd, till exempel till följd av våld i nära relation eller hedersrelaterat förtryck. Vi tar emot kvinnor med eller utan barn.

 • Verksamheten leds av socionomer som är specialiserade inom kvinnofridsfrågor, hedersrelaterad problematik och säkerhet.

 • Möjlighet att erbjuda utslussning från boendet till Patias närliggande stödlägenheter.

 • Hemtrevliga rum med egen dusch och toalett. Stora gemensamhetsytor med kök, tv-rum, barn- och tonårsrum.

Skyddsplaceringar i lägenheter:

 • Skyddade boenden för en varierad målgrupp, tex kvinnor som inte kan bo i ett kollektivt boende, våldsutsatta män, par, personer med husdjur etc.

 • Dessa lägenheter kan även användas som utsluss från ett annat skyddat boende.

 • Individuellt anpassade stödinsatser med hjälp av kontaktpersoner som är specialiserade på våld i nära relation.

 • Lägenheterna är utrustade och anpassade för såväl singel- som familjehushåll och finns på ett flertal orter, bland annat Stockholm och Göteborg.

Skyddsplaceringar i familjehem:

 • Särskilt lämpade för minderåriga utsatta för hedersrelaterat våld.

 • Familjehemskonsulenter samt skyddskonsulenter utbildade inom farlighetsbedömningar och säkerhet.

 • Trappan-samtal för de barn och unga som behöver krisbearbetning.

Vi har möjlighet att ta emot placeringar dygnet runt och kan ombesörja hämtning. Vid allvarlig hotbild kan säker transport ordnas.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

Ajsa Kuloglija

Verksamhetschef

patia_logo_rgb_800px_edited_edited.png

010 459 01 03