top of page

Kvinnohuset Ljung i
Västra Götaland

Målgrupp

Kvinnohuset Ljung ligger på en mindre ort, med alla nödvändiga samhälleliga instanser såsom förskola, skola, vårdcentral, tandläkare, affärer m.m. i sjuhäradsbygden i Västra Götaland. Kvinnohuset Ljung tar emot kvinnor med eller utan barn i behov av skyddat boende utifrån Våld i nära relation, Hedersproblematik eller annan problematik där skyddat boende blir aktuellt.

Verksamhetsinnehåll

Hos oss får våldsutsatta kvinnor och deras barn andrum och möjlighet att påbörja en bearbetning av sina upplevelser med professionell hjälp. Vi arbetar både med akuta insatser/krisstöd och även långsiktigt med att t.ex. hjälpa till att söka boende och etablera sig på ny ort.

Kvinnohuset Ljung håller skyddsklass 3 och är bemannat dygnet runt.

Vår personal har utbildning i de skyddsbedömningsmetoder vi jobbar efter (FREDA, SARA och PATRIARK).

 

På Kvinnohuset Ljung får alla kvinnor ett eget rum, ofta med egen toalett. Rummen ligger på samma skalskyddade våningsplan som boendets gemensamma utrymmen (barnrum, aktivitetsrum, personalrum m.m.). 

Patias målsättning är att erbjuda skydd och stöd till utsatta kvinnor och samtidigt att hjälpa kvinnorna tillbaka till ett självständigt liv. Vi strävar därför efter att erbjuda samtliga placerade kvinnor en utslussningslägenhet eller ett eget kontrakt. Tidpunkten för flytt till varierar och bestäms i samråd med kvinnan och ansvarig socialsekreterare.  

Patia erbjuder fortsatt stöd under boendet i utslussningslägenhet med målsättning att kvinnan ska kunna ta steget tillbaka till ett helt självständigt boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld har rätt till skydd och det är kommunen som har ansvar att hjälpa en att få ett skyddat boende. Om du behöver lämna ditt hem på grund av våld eller hot om våld bör du ringa kommunens växel och fråga efter socialtjänsten. Om du behöver söka skydd efter socialtjänstens ordinarie kontorstider ringer du istället socialjouren i den kommun du bor i.

Vi kan ta emot akuta placeringar dygnet runt och har hela landet som upptagningsområde. Vi ombesörjer transport till boendet. 

Kvinnohuset Ljung har ramavtal med bl a Göteborg, Umeå, Hässleholm, Malmö, Trollhättan, Vänersborg, Ale, Nacka, Norrtälje, Sala, Värmdö, Tyresö, Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Haninge, Gävle, Uppsala, Enköping, Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Surahammar, Örebro, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Trosa, Vingåker och Gotland.

Image[36].jpeg

Emma Håkansdotter
Verksamhetsansvarig

bottom of page