top of page

Kvalitet

Patias kvalitetsarbete är baserat på vår vision om att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande, och kvalitetsarbetet syftar till erbjuda den bästa upplevda kvaliteten för dem som nyttjar våra tjänster.

För oss innebär kvalitet att våra insatser baseras på individens behov och önskemål, att vi möter individer med medkänsla, förståelse, engagemang och kompetens.

Patias mål för en hållbar framtid återspeglar sig bland annat i vårt systematiska miljöarbete och i vår strävan efter innovativa boende- och omsorgslösningar.

bottom of page