top of page

Kvalitet

Patias kvalitetsarbete är baserat på vår vision om att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande och kvalitetsarbetet syftar till att erbjuda den bästa upplevda kvaliteten för dem som nyttjar våra tjänster.

Patias kvalitetsledningssystem är uppbyggt enligt SOSFS 2011:9, i enlighet med IVO:s krav, samt anpassat efter ISO 9001:2015. Det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet är en del av det dagliga arbetet i verksamheterna för att säkerställa en hög kvalitet i alla processer och led. 

Kvalitetsledningssystemet och dess processer samt rutiner är sammanflätade med det dagliga arbetet i verksamheterna och utgör därmed en naturlig del av Patias organisation. För att kvalitetssäkra vår verksamhet ser vi avvikelser samt klagomål och synpunkter som en möjlighet och förutsättning till att ständigt lära och utvecklas. 

Patias kvalitetsarbete är baserat på vår vision om att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande, och kvalitetsarbetet syftar till att erbjuda den bästa upplevda kvaliteten. För oss innebär kvalitet att våra insatser baseras på individens behov och önskemål, att vi möter individer med förståelse, engagemang och kompetens.

Patias mål för en hållbar framtid återspeglar sig bland annat i vårt systematiska miljöarbete och i vår strävan efter innovativa boende- och omsorgslösningar.

Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration

Att arbeta med kvalitet är en självklarhet för offentliga och privata verksamheter inom vård och omsorg. Men fram till idag har det inte funnits en gemensam modell för hur detta ska redovisas.

 

Branschorganisationen Vårdföretagarna har därför tagit fram en kvalitetsdeklaration, där medlemsföretagen tydligt beskriver sitt kvalitetsarbete. Målet är att detta blir en norm för hela branschen.

Kvalitetsdeklarationen underlättar ett kunskapsbaserat och välgrundat val av vård och omsorg. Här kan du exempelvis läsa om hur verksamheten arbetar med evidensbaserad praktik och om resultaten i enkätundersökningar som brukarna/klienterna har svarat på. Allt för att göra det enklare för dig att jämföra och välja den verksamhet som passar ditt behov bäst.

Ladda ned

bottom of page