top of page

Jour- och familjehem

Patia har jour- och familjehem över hela Sverige och vi tar emot placeringar av barn och unga enligt SoL och LVU.

Vi rekryterar och utreder våra familjehem baserat på en standardiserad och väl utarbetad utredningsmetodik.

Inför varje placering genomförs en utförlig analys för att kunna matcha placeringen och familjehemmet på bästa sätt. Vårt individbaserade synsätt innebär att varje uppdrag är unikt och anpassas till individens behov och förutsättningar.

 

Under pågående placering erbjuds våra familjehem konsulentstöd dygnet runt. Fokus ligger på handledning, rådgivning i vardagsfrågor samt en hög tillgänglighet. Patia arbetar utifrån den vårdplan och genomförandeplan som beställaren upprättat. Patia utbildar alla familjer i Socialstyrelsens kursmaterial Ett hem att växa i.

 

Våra konsulenter är socionomer med flera års erfarenhet av arbete inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård, inklusive förstärkt familjehemsvård. Samtliga konsulenter är väl förtrogna med BBIC.

Madeleine Pedersen
Verksamhetschef

 

Madeleine.jpg

010 459 01 01

bottom of page