top of page
Patia har jour- och familjehem över hela Sverige och vi tar emot placeringar av barn och unga enligt SoL och LVU.

Patia Jour- och familjehem tar dygnet runt emot enskilda individer i alla åldrar, syskon samt barnfamiljer med behov av placering i jourhem, familjehem, förstärkta jour- eller familjehem eller behandlingsfamilj. Verksamheten har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsvård vilket innebär att alla jour- och familjehem har tät kontakt med en familjehemskonsulent som stöttar och vägleder familjen genom hela placeringen. 

Patia har många verksamheter som samverkar kring det/den placerade barnet/ungdomen. Efter beslut från socialtjänsten kan vi, förutom handledningen från våra välutbildade och erfarna familjehemskonsulenter, även erbjuda insatser från våra skyddskonsulenter, särskilt kvalificerade kontaktpersoner, alkohol- och drogterapeuter, psykolog, KSL- coacher (för avhoppare) m.m.

Vi har ramavtal med de flesta av landets kommuner. 

Vi löser transport till och från familjehemmet. 

Malin Andersson

Tf Verksamhetschef

Resized_20231007_163307.jpeg

Jour- och familjehem
Förstärkta familjehem
Behandlingsfamiljer

bottom of page