Malmvägens Gruppbostad i Sollentuna

Patia Malmvägens gruppbostad vänder sig till vuxna personer med funktionsvariation som har olika stöd- och omsorgsbehov. Från boendet är det nära till kommunikation, service och handel. Det centrala läget med dess stora utbud av butiker, restauranger och övrig samhällsservice samt de goda kommunikationerna ger bra förutsättningar för ett självständigt liv och meningsfulla fritidsaktiviteter.

 

Gruppbostaden består av sex lägenheter förlagda på ett plan, med tillhörande gemensamhetsutrymmen för social samvaro och gemensam tvättstuga samt uteplats.

Vår målsättning är att skapa trygghet och förutsägbarhet för att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsammans med utsedd stödperson utformas en planering utifrån varje enskild persons önskemål och behov. Vi anpassar stöd och omsorg utefter de boendes unika förutsättningar för att skapa struktur, rutiner och planering i vardagen.

Verksamheten är bemannad dygnet runt med vaken natt och sovande jour.

Sabina Lundin

Verksamhetschef

010 459 01 18

Malmvägen 12B

191 61 Sollentuna

1/4