top of page

Malmvägens Gruppbostad i Sollentuna

På uppdrag av Sollentuna kommun ansvarar Patia för driften av Malmvägens gruppbostad. Målgruppen är vuxna personer med funktionsvariation som har olika stöd- och omsorgsbehov. Det centrala läget med dess stora utbud av butiker, restauranger och övrig samhällsservice samt de goda kommunikationerna ger bra förutsättningar för ett självständigt liv och meningsfulla fritidsaktiviteter.

 

Gruppbostaden består av sex lägenheter förlagda på ett plan, med tillhörande gemensamhetsutrymmen för social samvaro och gemensam tvättstuga samt uteplats. Verksamheten är bemannad dygnet runt med vaken natt och sovande jour. Boendet har tillgång till egen bil vilket öppnar upp möjligheter till olika aktiviteter och bilutflykter runt om i landet. En gång i veckan hålls husmöten där alla på gruppbostaden som vill är med och bestämmer vilka aktiviteter som ska göras eller vilken mat som ska serveras. Detta är ett forum för delaktighet och är öppet för alla att komma med idéer, önskemål eller förbättringar.

 

På Malmvägen arbetar vi lågaffektivt och riktar in oss mycket på pedagogiskt arbete och alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Vår målsättning är att skapa trygghet och förutsägbarhet för att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsammans med utsedd stödperson utformas en planering utifrån varje enskild persons önskemål och behov. Vi anpassar stöd och omsorg utefter de boendes unika förutsättningar för att skapa struktur, rutiner och planering i vardagen.

Besöksadress

Malmvägen 12B

191 61 Sollentuna

IMG_1231_edited_edited.jpg

Cecilie Klemetsen
Verksamhetschef

Namnlöst-1.png

Katarina Lantto 
Platschef

bottom of page