Sörgårdens & Ankarholmens Omsorgsboenden i Umeå

Patia Sörgården och Ankarholmen är två stöd- och omsorgsboenden för individer som är i behov av stöd inför ett självständigt boende
Patia Sörgården är ett stöd- och omsorgsboende som bedrivs på uppdrag av Umeå kommun. Verksamheten ligger vid kusten i Sörmjöle, ca 20 minuter från Umeå. 
Omsorgsboendet riktar sig till vuxna som är i behov av stöd i drogfrihet, har svårt att klara av ett eget boende och som många gånger saknar sysselsättning.
Genom stöd i ansökan om bostad, arbete och utbildning samt i kontakten med myndigheter arbetar omsorgsboendet aktivt med att stärka den placerades egna förmåga att leva ett självständigt liv.
Verksamhetens drog- och alkoholterapeut erbjuder både individuella- och gruppaktiviteter med utgångspunkt i den placerades behov.
Sörgården är alkohol- och drogfritt och bemannas dygnet runt. Boendet tar emot placeringar enligt SoL och LVM.

Patia Ankarholmen är ett stöd- och omsorgsboende för vuxna som behöver boende och stöd under utredning, behandling eller hjälp att ordna eget boende.​

 

Verksamheten är vackert belägen vid havet, ca 30 min från Umeå. Omsorgsboendet riktar sig till unga vuxna som behöver stöd i drogfrihet, eventuellt är med i LARO, svårt att klara av ett eget boende och som många gånger saknar sysselsättning.

Genom stöd i bostadssökande, sysselsättning samt i kontakten med myndigheter och sjukvård arbetar vi aktivt med att stärka den placerades egna förmåga att leva ett självständigt liv.

​​

Ankarholmen bemannas dygnet runt. Boendet tar emot placeringar enligt SoL, LVM, P57 (Halvvägshus), och P58 (utökad frigång).

David Oja

Verksamhetschef

 

090 18  11 56

Patia Sörgården

1/3