top of page

Sörgårdens Omsorgsboende i Umeå

Sörgården är ett omsorgsboende för 
individer som är i behov av stöd i drogfrihet inför ett självständigt boende
 

Patia Sörgården är ett stöd- och omsorgsboende som bedrivs på uppdrag av Umeå kommun. Verksamheten ligger vid kusten i Sörmjöle, ca 20 minuter från Umeå. 

Omsorgsboendet riktar sig till vuxna som är i behov av stöd i drogfrihet, har svårt att klara av ett eget boende och som många gånger saknar sysselsättning.
Genom stöd i ansökan om bostad, arbete och utbildning samt i kontakten med myndigheter arbetar omsorgsboendet aktivt med att stärka den placerades egna förmåga att leva ett självständigt liv.
Verksamhetens drog- och alkoholterapeut erbjuder både individuella- och gruppaktiviteter med utgångspunkt i den placerades behov.
Sörgården är alkohol- och drogfritt och bemannas dygnet runt. Boendet tar emot placeringar enligt SoL och LVM.
Oja hemsida.jpg

David Oja

Verksamhetschef

 

IMG_3030.HEIC

Jenny Lindgren
Biträdande verksamhetschef

Patia Sörgården

bottom of page