top of page

Stödboende

För individer som är i behov av begränsat stöd inför ett självständigt boende

Janne.jpg

Patia erbjuder såväl stödboende som träningslägenheter. Stödboende utgörs av ett sammanhållet bestånd av lägenheter med dygnet-runt bemanning. Träningslägenheter innebär en mer självständig form av stödboende, där den placerade sköter sitt boende på egen hand med regelbundet stöd av en kontaktperson. Träningslägenheter är ofta det sista steget inför ett helt självständigt boende.

 

Patias stödboende och träningslägenheter utgörs av fullt utrustade lägenheter bestående av ett rum och kök. Vi erbjuder även ett antal större lägenheter för placeringar av förälder med barn eller syskonplaceringar.

Janne Menander

Områdeschef

 

010 459 01 04

bottom of page