top of page

Stödboende Vuxna Ektorp

Vår verksamhet 

Stödboendet är beläget i ett naturnära område i Ektorp, Nacka. På promenadavstånd ligger Ektorp centrum med apotek, gym, matbutiker och kollektivtrafik.  På 20 minuter tar du dig från Ektorp till Slussen. 

Verksamheten utgörs av enskilda lägenheter i ett sammanhållet bestånd. Verksamheten har ett personalkontor i fastigheten. På Stödboende Ektorp stödjer vi den enskilde med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet - så som sjukvård, psykiatri, beroendevård och kriminalvård. Vi ser en god samverkan som ett viktigt led i att skapa förutsägbarhet och struktur i vardagen, faktorer som är avgörande för en bestående beteendeförändring. 

  

Vårt mål

Vårt mål är att den enskilde efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv präglat av drogfrihet och stabilitet.    

 

Vårt tillvägagångssätt 

I samband med inskrivning matchas den enskilde med en kontaktperson som i nära samarbete med kollegor, samordnare och chefer planerar för utförandet av insatsen. Tillsammans med den enskilde upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan utifrån socialtjänstens uppdrag där verksamhetens arbete med kort- och långsiktiga mål formuleras. Med utgångspunkt i den enskildes behov, individuella resurser och förutsättningar arbetar vi fokuserat med att stödja den enskilde i att: 

  • Skapa och upprätthålla strategier för en välfungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp, tvätt och städ

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende

michaela hemsida.jpg

Michaela Tuiskunen
Verksamhetschef

IMG-7743_edited.jpg

Mllla Hanseblad
Biträdande Verksamhetschef

bottom of page