top of page

Stödboende Vuxna
Bromma

Vår målgrupp

På Stödboende Bromma tar vi emot personer över 21 år med beroendeproblematik, psykisk ohälsa, samsjuklighet, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Vi har möjlighet att ta emot personer med substitutionsbehandling, så som LARO. Verksamheten är drogfri och som ett led i att stödja den enskilde med att upprätthålla en drogfri vardag kan vi ta drogtester på boendet.   

 

Vår verksamhet 

Stödboende Bromma är beläget i Stora Mossen och utgörs av fullt utrustade tvårumslägenheter belägna i tre huskroppar runt en innergård. Verksamheten har ett dygnet-runt-bemannat personalkontor i ett av husen. Från verksamheten tar man sig till Stockholm City med tunnelbana på ca en kvart. Från verksamheten finns apotek, gym och flera matbutiker på promenadavstånd.  

 

På Stödboende Bromma stödjer vi den enskilde med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet - så som sjukvård, psykiatri, beroendevård och kriminalvård. Vi ser en god samverkan som ett viktigt led i att skapa förutsägbarhet och struktur i vardagen, faktorer som är avgörande för en bestående beteendeförändring. 

 

Vårt mål

Vårt mål är att den enskilde efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv präglat av drogfrihet och stabilitet.    

 

Vårt tillvägagångssätt 

I samband med inskrivning matchas den enskilde med en kontaktperson som i nära samarbete med kollegor, samordnare och chefer planerar för utförandet av insatsen. Tillsammans med den enskilde upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan utifrån socialtjänstens uppdrag där verksamhetens arbete med kort- och långsiktiga mål formuleras. Med utgångspunkt i den enskildes behov, individuella resurser och förutsättningar arbetar vi fokuserat med att stödja den enskilde i att: 

  • Skapa och upprätthålla strategier för en välfungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp,  tvätt och städ

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende.

Image.jpeg

Moa Ljung
Verksamhetschef

patia_logo_rgb_800px_edited_edited.png

Carolina Rios
Biträdande verksamhetschef

bottom of page