top of page

Stödboende Unga
Göteborg

Vår målgrupp

På stödboende Göteborg tar vi emot barn och unga i åldrarna 16–20 år som är i behov av ett individanpassat stöd i syfte att förberedas inför vuxenlivet. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU, och stödjer den unge med att skapa och upprätthålla strategier för en gynnsam vardagsstruktur, ett liv präglat av nykter- och drogfrihet, gynnsamma sociala relationer och att utveckla strategier för att kartlägga och förebygga socialt nedbrytande beteende. Verksamheten är drogfri. Placering sker alltid med grund i omfattande lämplighets- och riskanalyser. 

 

Vår verksamhet 

Stödboende Göteborg är beläget i ett naturnära läge invid Keillers park på Hisingen. På promenadavstånd ligger handelsplats med apotek, gym, matbutiker och kollektivtrafik.  På 20 minuter tar du dig från verksamheten till Göteborg centrum. Verksamheten har delvis ett sammanhållet bestånd av lägenheter med personalkontor i samma trapphus men också utspridda lägenheter med promenadavstånd till personalkontoret.  Verksamheten är dygnet-runt-bemannad med ett personalkontor i fastigheten, vilket möjliggör att den unge kan träna på självständighet inför vuxenlivet men samtidigt ha direkt närhet till personal. En god personaltäthet och kvalitativa insatser bidrar till den unges trygghet och säkerhet. 

På Stödboende Göteborg stödjer vi den unge med att samordna och integrera övriga insatser av vikt för ett liv präglat av kvalitet och stabilitet. Vi samverkar därför bland annat med skola, sjukvård, öppenvård eller stödjer i annan form av sysselsättning. God samverkan är ett led i att skapa förutsägbarhet och struktur i vardagen, faktorer som är avgörande för en bestående beteendeförändring.

 

Vårt mål

Vårt mål är att den unge efter placering ska vara väl inkluderad i samhället och ha resurser och förutsättningar för att klara av att leva ett självständigt liv utan behov av stöd från socialtjänsten.  

 

Vårt tillvägagångssätt 

Utifrån den enskildes resurser och individuella förutsättningar arbetar vi aktivt för att den unge, under trygga former, ska: 

  • Skapa och upprätthålla strategier för en välfungerande vardag såväl inom som utanför det egna boendet

  • Få det stöd hen behöver för att navigera inför vuxenlivet

  • Skapa och upprätthålla ett gynnsamt socialt nätverk bestående av personer med positiv inverkan på den unge och dennes livsmål

  • Skapa och upprätthålla strategier för ett liv präglat av drogfrihet

  • Skapa och upprätthålla en meningsfull sysselsättning och fritid

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera sin dagliga livsföring, vad gäller bl.a. matlagning, inköp, tvätt och städ

  • Skapa och upprätthålla strategier för att hantera den egna ekonomin

  • Aktivt eftersöka ett självständigt boende

IMG_3017.HEIC

Samuel Kiros
verksamhetschef

Image[36].jpeg

Emma Håkansdotter
Bitr. verksamhetschef

bottom of page