top of page

Träningslägenheter i Umeå

Oja hemsida.jpg
Patia Umeå Träningslägenheter innebär en mer självständig form av stödboende, där den placerade sköter sitt boende på egen hand med regelbundet stöd av en kontaktperson. Träningslägenheter är ofta det sista steget inför ett helt självständigt boende.

 

Patias träningslägenheter utgörs av fullt utrustade lägenheter bestående av ett, eller flera rum och kök. Vi erbjuder även ett antal större lägenheter för placeringar av förälder med barn eller syskonplaceringar.
Vår målgrupp består av bl a unga vuxna som av någon anledning inte klarar av ett eget boende, kvinnor och/eller män med eller utan barn i behov av skydd, avhoppare m.m. 

Vi har ramavtal med landets samtliga kommuner avseende stödboende och många kommuner avseende skydd respektive avhoppare. 

David Oja

Verksamhetschef

 

070-370 51 01

Patia Umeå Träningslägenheter

bottom of page