Stödboende i Umeå

patia_logo_rgb_800px_edited_edited.png
Patia Sörgården och Ankarholmen i Umeå är två stöd- och omsorgsboenden för individer som är i behov av stöd inför ett självständigt boende
Patia Sörgården är ett stöd- och omsorgsboende som bedrivs på uppdrag av Umeå kommun. Verksamheten ligger vid kusten i Sörmjöle, ca 20 minuter från Umeå. 
Omsorgsboendet riktar sig till vuxna som är i behov av stöd i drogfrihet, har svårt att klara av ett eget boende och som många gånger saknar sysselsättning.
Genom stöd i ansökan om bostad, arbete och utbildning samt i kontakten med myndigheter arbetar omsorgsboendet aktivt med att stärka den placerades egna förmåga att leva ett självständigt liv.
Verksamhetens drog- och alkoholterapeut erbjuder både individuella- och gruppaktiviteter med utgångspunkt i den placerades behov.
Sörgården är alkohol- och drogfritt och bemannas dygnet runt. Boendet tar emot placeringar enligt SoL och LVM.

Patia Ankarholmen är ett stöd- och omsorgsboende för vuxna som behöver boende och stöd under utredning, behandling eller hjälp att ordna eget boende.​

 

Verksamheten är vackert belägen vid havet, ca 30 min från Umeå. Omsorgsboendet riktar sig till unga vuxna som behöver stöd i drogfrihet, svårt att klara av ett eget boende och som många gånger saknar sysselsättning.

Genom stöd i bostadssökande, sysselsättning samt i kontakten med myndigheter och sjukvård arbetar vi aktivt med att stärka den placerades egna förmåga att leva ett självständigt liv.

​​

Ankarholmen bemannas dygnet runt. Boendet tar emot placeringar enligt SoL, LVM, P57 (Halvvägshus), och P58 (utökad frigång).

David Oja

Verksamhetschef

 

090 18  11 56

Patia Sörgården

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3