top of page

Halvvägshus Norr i Umeå

Patia Halvvägshus Norr i Umeå tar emot klienter som behöver särskilt stöd eller kontroll inför frigivning. 

En vistelse i ett halvvägshus innebär att klienten, under eget ansvar, vistas i en miljö som är öppnare än den som finns på en anstalt och samtidigt får del av det stöd och den hjälp som våra medarbetare på halvvägshuset, Kriminalvården och andra myndigheter kan erbjuda. De boende får lämna boendet under särskilda tider för att delta i sysselsättning och göra inköp. Vistelsen kan kombineras med fotboja.

Verksamheten ligger praktiskt beläget i Umeå i nyrenoverade lokaler med hållplats för kollektivtrafik precis utanför dörren. 

Boendet arbetar med vuxna som är i behov av stöd till att ordna sin livssituation inför frigivning från anstalt. Vi arbetar tillsammans med individen att söka boende, arbete eller studier. Vi erbjuder också gymkort till närliggande träningscenter, gemensamma aktiviteter och stöd i allmän daglig livsföring.

Genom stöd i ansökan om bostad, arbete och utbildning, samt i kontakten med myndigheter arbetar Halvvägshus Norr aktivt med att stärka individens egen förmåga att leva ett självständigt liv.

Verksamhetens är nykter- och drogfri vilket kontrolleras kontinuerligt i enlighet med verksamhetens riktlinjer och kriminalvårdens krav för provtagning och analys.  

 

Efter placeringen på halvvägshuset finns möjlighet att flytta till Patias stödboenden och träningslägenheter, i Umeå eller andra delar av landet där Patia har boenden och där tillsammans med sin kontaktperson får fortsätta arbeta i enlighet med genomförandeplanen.

IMG_3047.HEIC

Ulrika Linder

Verksamhetschef

Patia Halvvägshus Norr

bottom of page