top of page

Behandlingsfamiljer

När vi erbjuder socialtjänsten våra behandlingsfamiljer har den unge bedömts ha en betydligt mer omfattande problematik och behov av behandling som riktad insats utöver att placeras i familjehem. Behandlingsfamiljen utgör en del utav ett sammansvetsat team som samverkar för att ge så mycket stöd och utvecklingsmöjligheter som möjligt, både till familjehemmet och den unge. Nedanstående krav måste uppfyllas för att kunna vara behandlingsfamilj:

  

  • Minst en person i hushållet måste vara hemma på heltid för att vara tillgänglig för den unge

  • Erfarenhet av tidigare jourhems-, familjehems- eller behandlingsfamiljsplaceringar

  • Familjehemmet får endast ha en placering åt gången för att kunna ge utökat stöd och full uppmärksamhet åt den unge

  • Övriga barn i familjen ska helst ha uppnått som minst skolåldern i syfte skydda barnet samt för att minska risken för sammanbrott

  • Familjehemmet har godkända registerutdrag samt en stabil ekonomisk situation som inte är avgörande av placeringen

  • Ett eget rum ska finnas till den unge, men även till samtliga minderåriga bosatta i familjen

  • Familjerna har ett extra stort tålamod, engagemang och känslomässigt utrymme för den unge, men även för övriga minderåriga i familjen

 

Behandlingsteamet består av en samordnade familjehemskonsulent som ansvarar för att planera och följa upp de insatser och den behandling som ges till den unge. Behandlingen kan se olika ut och utföras av en psykolog, behandlare och/eller av våra välutbildade och kvalificerade kontaktpersoner. Behandling ges också i vissa ärenden parallellt till den unges biologiska föräldrar och blir till en del utav en familjebehandling där ni förväntas ge den unge gynnsamma förutsättningar för att upprätthålla en god kontakt med sina föräldrar.

 

Den handledning som ges till behandlingsfamiljen är mer omfattande än vid andra familjehemsplaceringar och familjen kommer att ha en mycket tät kontakt med familjehemskonsulenten som blir den som avlastar familjehemmet i övriga kontakter som vanligen kan ta mycket tid i anspråk vid en placering.

 

Familjehemmets vardag vigs åt att fokusera fullt på den unge och dennes behov. Genom Patias välutvecklade Öppenvårdsverksamhet kan ytterligare stöd i form av avlastning till familjehemmet och kontaktpersonsuppdrag till den unge erbjudas. Varje ärende skräddarsys efter den unges och behandlingsfamiljens behov. Målet med placeringen är att hjälpa den unge att bryta destruktiva mönster och beteenden samt att den unge ska återförenas med sin familj, flytta till ett ordinärt familjehem eller till eget boende. Patia har även stödboenden på flertalet platser runt om i landet som i många fall blir en naturlig nästa boendeform för den unge. Patias familjehemskonsulenter har tidigare varit anställda inom socialtjänstens myndighetsutövning inom familjehemsvården vilket gör att vi kan erbjuda en trygg handledningsbas. Konsulenterna arbetar i sin handledning med stöd från flera metoder men har sin bas i ICDP – vägledande samspel. 

Resized_20231007_163307.jpeg

Malin Andersson

Tf Verksamhetschef

bottom of page