top of page

Träningslägenheter

Patias träningslägenheter innebär en mer självständig form av stödboende, där den placerade sköter sitt boende på egen hand med regelbundet stöd av en kontaktperson. Träningslägenheter är ofta det sista steget inför ett helt självständigt boende.

 

Våra träningslägenheter utgörs av fullt utrustade lägenheter bestående av ett, eller flera rum och kök. Vi erbjuder även ett antal större lägenheter för placeringar av förälder med barn eller syskonplaceringar.
Vår målgrupp består av bl a unga vuxna som av någon anledning inte klarar av ett eget boende, kvinnor och/eller män med eller utan barn i behov av skydd, avhoppare m.m. 

Vi har ramavtal med landets samtliga kommuner avseende stödboende och många kommuner avseende skydd respektive avhoppare. 

Oja hemsida.jpg

David Oja

Verksamhetschef

 

070-370 51 01

IMG_4961.JPG

Träningslägenheter Umeå

I fullt utrustade lägenheter i olika delar av Umeå  ligger Patia Umeå träningslägenheter med totalt 11 lägenheter för Vuxna. 

IMG_4961.JPG

Träningslägenheter Stockholm

I fullt utrustade lägenheter i olika delar av Stockholm ligger Patia Stockholm träningslägenheter.

IMG_4961.JPG

Träningslägenheter Göteborg

I fullt utrustade lägenheter i olika delar av Göteborg ligger Patia Göteborg träningslägenheter.

bottom of page