top of page
  • Skribentens bildPatia

Patia Spånga - Nytt Stödboende i Stockholm

Uppdaterat: 31 mars 2021

Patia Stödboende öppnade under mars upp nya platser för vuxna. En ny verksamhet som tar vidare vårt lyckade stödboendekoncept med upp till 18 platser i egna fullvärdiga lägenheter i Spånga, strax norr om Stockholm.


I den sammanhållna fastigheten finns ett bemannat personalkontor och verksamheten ligger på bekvämt gångavstånd från kollektivtrafik, affärer och annan samhällsservice.

Vår dedikerade personalgrupp som utgör kärnan i vår verksamhet kompetensutvecklas löpande i ett antal evidensbaserade metoder såsom ASI, HAP, MI och Återfallsprevention. Detta i syfte att på ett ännu bättre sätt möta upp de behov som våra klienter har.


Patia Stödboende Spånga blir Patias 7:e sammanhållna stödboendeverksamhet. Utöver dessa stödboenden har beståndet av träningslägenheter utökats, framförallt i Bandhagen, söder om Stockholm.


Klicka här för ytterligare information
1 076 visningar
bottom of page