top of page
  • Skribentens bildPatia

Patia öppnar Halvvägshus i Stockholm och Umeå

Det nya året har knappt hunnit börja innan vi slår upp portarna till två nya verksamheter. Halvvägshus Stockholm respektive Halvvägshus i Norr i Umeå tar emot sina första klienter i sina särskilt anpassade lokaler nu i början av januari.


En vistelse i ett halvvägshus innebär att klienten, under eget ansvar, vistas i en miljö som är öppnare än den som finns på en anstalt och samtidigt får del av det stöd och den hjälp som våra medarbetare på halvvägshuset, Kriminalvården och andra myndigheter kan erbjuda.

Genom stöd i ansökan om bostad, arbete och utbildning, samt i kontakten med myndigheter arbetar Patias Halvvägshus aktivt med att stärka individens egen förmåga att leva ett självständigt liv.

Verksamheterna är nykter- och drogfria vilket kontrolleras kontinuerligt i enlighet med verksamheternas riktlinjer och kriminalvårdens krav för provtagning och analys.

Efter placeringen på halvvägshuset finns möjlighet att flytta till Patias stödboenden och träningslägenheter i Stockholm, Umeå eller andra delar av landet där Patia har boenden och där med sin egna kontaktperson får fortsätta arbeta med sina mål i enlighet med genomförandeplanen.


För mer information om Halvvägshuset i Stockholm, kontakta Moa Ljung, Verksamhetschef:

Telefon: 010 - 459 01 37


För mer information om Halvvägshuset i Umeå, kontakta David Oja, Verksamhetschef:

Telefon: 010 - 459 01 91


1 665 visningar

Comments


bottom of page