top of page
  • Skribentens bildPatia

Utbildning – Samtal med barn i en utredningskontext


Arrangör: Patia Elisabethgården Akut och utredningshem

Till denna dag är Ylva Florin-Holmsten, utbildare på Fortsätt Växa AB, inbjuden för att delge sin erfarenhet utifrån utredande samtal med barn. Ylva är socionom sedan 24 år tillbaka med lång erfarenhet av socialtjänstens barn och ungdomsvård som arbetsledare, strateg/utvecklare, handläggare och kurator samt som tillsynsinspektör. Under ett flertal år har hon lett, utvecklat och medverkat i det dagliga arbetet gällande bland annat utredning av barn i olika former som intensivutredningar, utredningar i hemmet, nätverksutredningar m.m. De utredande barnsamtalen är en central och viktig del i arbetet med att ta reda på hur barns livsvillkor ser ut och barns delaktighet är avgörande för resultatet vid utredningar av barns behov. Enligt Ylvas erfarenhet kan konkreta tillvägagångssätt och strategier vid utredande barnsamtal många gånger skapa trygghet för både samtalsledare och barn och därmed möjliggöra för kvalitativt bättre utredningssamtal.


Upplägg för utbildningsdagen

Under dagen kommer vi att titta på olika konkreta tillvägagångssätt och strategier att använda i utredande samtal med barn, med utgångspunkt i den utredande kontexten. Barns bästa och barns delaktighet, likväl som barnperspektivet och barns perspektiv är alla viktiga utgångspunkter att ta hänsyn till vid val av tillvägagångssätt för barnsamtal. Utbildningen sker både i föreläsningsform och i dialogform.

PLATS: BJÖRKBACKENS KARAKTÄRSHOTELL VIMMERBY
DATUM: 2019-06-13 MED START 09.00 OCH AVSLUT 16.00
PRIS: 2 200 KR PER DELTAGARE. I PRISET INKLUDERAS FÖRMIDDAG/EFTERMIDDAGSKAFFE SAMT LUNCH. VID ANMÄLAN UPPGES VIDARE OM DET FINNS BEHOV AV SPECIAL KOST.
INBETALNING SKER TILL BG 407-2088

Anmälan är bindande och görs till Verksamhetschef Annelie Marosan via mail: annelie.marosan@elisabethgarden.se

193 visningar

Commentaires


bottom of page