top of page

Patia söker kontrakterade jourhem i Örebro

Patia söker jourhem att kontraktera för 1-2 platser i Örebro inom åldersspannet 0-18 år. Som kontrakterat jourhem åt Patia erbjuds ni tät handledning, utbildningar samt tillgång till konsulent dygnet runt.

Vi söker erfarna jourhem som består av två stabila och trygga vuxna i åldern 26-60 år där en kan vara hemma på heltid. Den som är hemma på heltid får ersättning i form av arvode och har rätt till semester. Arvodet är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Ni får även en omkostnad som täcker barnens utgifter.


Vi söker familjer där det inte finns några hemmavarande barn. Eventuellt kan det finnas äldre tonåringar som är självgående. Som kontrakterat jourhem åt Patia förväntas ni ha 1-2 lediga rum för att ta emot placeringar i. Rummen skall vara möblerade och ombonade. Ni ska även ha körkort och bil. Vi söker er med erfarenhet av jouruppdrag och goda referenser. Ni bör kunna uppvisa utdrag ifrån socialregister, kronofogden, polisregister samt från försäkringskassan. 
 
Som kontrakterat jourhem förväntas ni kunna ta emot tillfälliga placeringar av barn och ungdomar med kort varsel. Ofta sker placeringen samma dag vilket ställer höga krav på er flexibilitet. Placeringslängden kan variera allt från en enstaka dag till några månader. Under uppdraget kommer ni samarbeta i ett team som består av er konsulent på Patia samt placerande socialtjänst.

Klicka här om du bor i Örebro län och vill ansöka om att bli ett kontrakterat jourhem. 

bottom of page