top of page

Patia söker familjehem

Nykvarn

Klicka här för att anmäla ditt intresse.
 

Vi söker familjer som kan erbjuda barn och unga en stabil, trygg och omhändertagande miljö. Patia har ramavtal med över 150 kommuner och vi har just nu stor efterfrågan på jour- och familjehem i Nykvarn.

Inför varje placering genomförs en utförlig analys för att kunna matcha placeringen och familjen på bästa sätt. Vårt individbaserade synsätt innebär att varje uppdrag är unikt och anpassas till individens behov och förutsättningar. Patias familjehem får kontinuerligt stöd och handledning av våra konsulenter som samtliga är socionomer med flera års erfarenhet av arbete inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård


Kontakta oss gärna på 010-459 01 01 om du har några frågor eller anmäl ditt intresse här.

010 459 01 01

bottom of page