Vård och Omsorg

Välkommen till Patia

Patia är ett omsorgsföretag verksamt inom vård och behandling

Jour- och familjehem

Konsulentstödda jour- och familjehem över hela Sverige.


Behandlingshem (HVB)

Gruppboenden med behovsanpassad behandling för olika slags problematik.


Stödboende

För individer som är i tillfälligt behov av stöd inför ett framtida eget boende.


Öppenvård

Strukturerad öppenvård som komplement till kommunens egna insatser.


Skyddat boende

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.


Gruppboende

Gruppboenden och serviceboenden i enlighet med LSS.


Om Patia

Patia är ett omsorgsföretag med lång erfarenhet av att arbeta med gruppboenden och familjehemsverksamhet.

Våra omsorgstjänster sätter människan i centrum och med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.

Vision: Att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande

Med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro. Patia präglas av starka värderingar och värdegrunden utgör fundamentet på vilket verksamheten är byggd.

För oss innebär kvalitet att våra insatser baseras på individens behov och önskemål, att vi möter individer med medkänsla, förståelse, engagemang och kompetens.

Kvalitetsarbetet syftar till erbjuda den bästa upplevda kvaliteten för dem som nyttjar våra tjänster.Senaste nyheter

Kung Karlsgården utvecklar utredningsverksamhet

Patias HVB-verksamhet på Kung Karlsgården utvecklar sin akut- och behandlingsverksamhet till att nu även omfatta utredningar. Ungdomarna utreds avseende behov av insatser (exempelvis HVB, stödboende eller öppenvård). Utöver vår utredningsbas BBIC är Kung Karlsgårdens personal utbildad inom ADAD och ASI. Vi har även en psykolog som kompletterar våra utredningar. För mer information kontakta verksamhetschef Jeanette …

Läs mer

Patia öppnar stödboende i Flemingsberg

Under mars 2018 öppnade Patia ett stödboende i Flemingsberg med tillstånd att ta emot personer från 16 års ålder. Stödboendet riktar sig till unga vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar metodbaserat efter bland annat MI och ADL där vi individanpassar alla insatser utifrån klientens förmågor och behov. Våra lägenheter ligger i ett bra område …

Läs mer

Patia öppnar stödboende i Växjö

Under januari 2018 öppnade Patia ett stödboende i Växjö. Stödboendet riktar sig till unga vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar metodbaserat efter bland annat ADL där vi individanpassar alla insatser utefter den unges förmågor och behov. Varmt välkomna att ta kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24, för platsförfrågningar eller …

Läs mer