Vård och Omsorg

Välkommen till Patia

Patia är ett omsorgsföretag verksamt inom vård och behandling

Jour- och familjehem

Konsulentstödda jour- och familjehem över hela Sverige.


Behandlingshem (HVB)

Gruppboenden med behovsanpassad behandling för olika slags problematik.


Stödboende

För individer som är i tillfälligt behov av stöd inför ett framtida eget boende.


Öppenvård

Strukturerad öppenvård som komplement till kommunens egna insatser.


Skyddat boende

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.


Gruppboende

Gruppboenden och serviceboenden i enlighet med LSS.


Om Patia

Patia är ett omsorgsföretag med lång erfarenhet av att arbeta med gruppboenden och familjehemsverksamhet.

Våra omsorgstjänster sätter människan i centrum och med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.

Vision: Att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande

Med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro. Patia präglas av starka värderingar och värdegrunden utgör fundamentet på vilket verksamheten är byggd.

För oss innebär kvalitet att våra insatser baseras på individens behov och önskemål, att vi möter individer med medkänsla, förståelse, engagemang och kompetens.

Kvalitetsarbetet syftar till erbjuda den bästa upplevda kvaliteten för dem som nyttjar våra tjänster.Senaste nyheter

Nytt ramavtal avseende skyddat boende

Patia har tilldelats ramavtal med sju Stockholmskommuner avseende skyddat boende. Upphandlingen genomfördes under våren 2019 och omfattar kommunerna Nacka, Värmdö, Tyresö, Botkyrka, Huddinge, Haninge och Tyresö. Patia tackar för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med de aktuella kommunerna.

Läs mer

Patia vinner ytterligare upphandling

Under sommaren 2019 tilldelades Patia driftentreprenaden för omsorgsboendet Sörgården i Umeå. Sörgården är ett boende för tio personer med beroendeproblematik. Verksamheten är inriktad på att skapa förutsättningar för de boende att ta sig ur sitt missbruk och kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Patia vann upphandlingen i konkurrens med fem andra utförare och …

Läs mer

Nytt stödboende i Nacka

Patia öppnar nytt stödboende i Nacka/Ektorp. Stödboendet, som är bemannat dygnet runt, består av 16 nybyggda och fullt möblerade lägenheter. Verksamheten har IVO-tillstånd för åldersgruppen 16-20 år och arbetar utefter flertalet evidensbaserade metoder såsom MI, ESL och återfallsprevention. Vi individanpassar innehåll och metoder för den enskilde klienten. Patia har stödboenden och träningslägenheter på ett flertal …

Läs mer