Vård och Omsorg

Välkommen till Patia

Patia är ett omsorgsföretag verksamt inom vård och behandling

Jour- och familjehem

Konsulentstödda jour- och familjehem över hela Sverige.


Behandlingshem (HVB)

Gruppboenden med behovsanpassad behandling för olika slags problematik.


Stödboende

För individer som är i tillfälligt behov av stöd inför ett framtida eget boende.


Öppenvård

Strukturerad öppenvård som komplement till kommunens egna insatser.


Skyddat boende

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.


Gruppboende

Gruppboenden och serviceboenden i enlighet med LSS.


Om Patia

Patia är ett omsorgsföretag med lång erfarenhet av att arbeta med gruppboenden och familjehemsverksamhet.

Våra omsorgstjänster sätter människan i centrum och med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.

Vision: Att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande

Med utgångspunkt i individens situation och önskemål skapar vi en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro. Patia präglas av starka värderingar och värdegrunden utgör fundamentet på vilket verksamheten är byggd.

För oss innebär kvalitet att våra insatser baseras på individens behov och önskemål, att vi möter individer med medkänsla, förståelse, engagemang och kompetens.

Kvalitetsarbetet syftar till erbjuda den bästa upplevda kvaliteten för dem som nyttjar våra tjänster.Senaste nyheter

Nytt stödboende i Järfälla

I februari 2019 öppnade Patia ett stödboende i Järfälla kommun. Stödboendet utgörs av fullt möblerade egna lägenheter för vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar utefter flertalet evidensbaserade metoder såsom MI, ESL och återfallsprevention. Vi individanpassar innehåll och metoder för den enskilde klienten. Verksamheten har ett bra läge i Järfälla med goda allmänna kommunikationer. Varmt välkomna …

Läs mer

Nytt ramavtal: Stödboende

I början av 2019 tecknade Patia ett ramavtal avseende stödboende med 105 kommuner genom SKL. Patias har stödboenden i Stockholm, Göteborg, Linköping, Växjö och Eskilstuna.

Läs mer

Stödboende i Linköping

I januari 2019 öppnar Patia att ett stödboende i Linköping. Stödboendet utgörs av träningslägenheter för unga vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar utefter flertalet evidensbaserade metoder såsom MI och ESL. Vi individanpassar innehåll och metoder för den enskilde klienten. Verksamheten har ett bra läge i Linköping med goda allmänna kommunikationer. Varmt välkomna att …

Läs mer