top of page

Visselblåsarformulär

Visselblåsning handlar om att uppmärksamma missförhållanden. Genom Patias visselblåsarformulär kan du som anställd, kund eller leverantör anonymt rapportera missförhållanden. 

Syftet är att vi ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. Kanalen är tänkt som ett komplement om man som anställd inte känner sig trygg med att tala öppet med sin chef, eller om man som utomstående inte känner sig trygg med att vända sig till sin ordinarie kontaktperson.

 

Du kan välja att rapportera helt anonymt men då har vi ingen möjlighet att återkoppla till dig.

 

Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas. I de fall ärenden bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte hänvisas de till lämplig annan part. Handlagda ärenden raderas så att information inte lagras i onödan.

Formulär - Visselblåsning

Hantering av anonymitet

Tack för att du fyllt i formuläret. Informationen har nu skickats in.

bottom of page