Stödboende

För individer som är i behov av begränsat stöd inför ett självständigt boende

Stödboende utgörs av ett sammanhållet bestånd av dygnet-runt bemannade stödboenden och utgör oftast första steget i en utsluss från exempelvis HVB/behandlingshem, familjehem eller som ett första steg ut från en konfliktfylld hemmiljö.

Träningslägenheter innebär en mer självständig form av stödboende. Den unge placerade bor och sköter sitt boende på egen hand, men har regelbundet stöd genom en kontaktperson. Träningslägenheter är ofta det sista steget inför ett helt självständigt boende.

Stödboende är en placeringsform som, genom våra lyhörda och professionella kontaktpersoner, ger stora möjligheter till en individanpassad insats. Patia har ett starkt individfokus där vi tar tillvara den unges delaktighet, kartlägger den unges färdigheter och arbetar fokuserat mot målet om självständighet och inkludering i samhället för den placerade. Redan vid placeringsförfrågan påbörjas detta viktiga arbete genom en noggrann matchningsprocedur som syftar till att ge den unga placerade bästa möjliga start hos oss. Vårt huvudsakliga mål med insatserna är att ge den unge verktygen för att med självförtroende ta sig an ett helt eget boende efter avslutad placering.

Vi tar emot unga vuxna från åldrarna 16 år och uppåt i enlighet med de myndighetskrav som föreligger. Våra målgrupper består av ungdomar/unga vuxna som tidigare varit placerade på grund av social problematik, ungdomar/unga vuxna med otillfredsställande eller konfliktfylld hemmiljö samt ensamkommande barn och ungdomar. Vi tar även emot placeringar där förälder med barn behöver hjälp med föräldraförmåga och struktur i vardagen. Vi tar ej emot placeringar där det föreligger aktivt bruk av alkohol och droger samt aktiv kriminalitet.

Våra stödboenden utgörs av fullt utrustade lägenheter för den unga att nyttja. I normalfallet utgörs lägenheterna av ett rum och kök, vi erbjuder även ett antal större lägenheter för placeringar av förälder med barn eller syskonplaceringar.

Janne Menander

Verksamhetschef

 

010 459 01 04

Stödboende Stockholm

Stödboende Ungdom

Stödboende Vuxen

Stödboende Stockholm

Stödboende Göteborg

Stödboende Göteborg

Stödboende Växjö

Stödboende Växjö

Stödboende Linköping

Stödboende Umeå

1/5

PATIA AB

Adress:
Warfvinges väg 35

112 51 Stockholm

Tfn: 010 459 01 00

Fax: 08-458 65 61

Org.nr: 559017-8009

VERKSAMHET

FÖR SOCIALTJÄNST

  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

© 2020 Patia AB