top of page
  • Skribentens bildPatia

Patia förvärvar Familjeverket i Stockholm AB


Familjeverket har mer än 20 års erfarenhet av jour- och familjehemsvård. Familjeverket har hela landet som upptagningsområde och arbetar huvudsakligen med placeringar i Stockholmsområdet. Familjehemsvård är ett fokusområde för Patia. Vi har ramavtal med flera kommuner runt om i landet och tecknade under april 2020 ramavtal med Stockholm Stad avseende jourhemsvård. Därför är det extra kul att välkomna Familjeverkets duktiga konsulenter och familjehem till Patia. För mer information se Familjeverket.

649 visningar

Comments


bottom of page