top of page
  • Skribentens bildPatia

Patia öppnar nytt stödboende i Nacka


Stödboendet, som är bemannat dygnet runt, består av 16 nybyggda och fullt möblerade lägenheter.


Verksamheten har IVO-tillstånd för åldersgruppen 16-20 år och arbetar utefter flertalet evidensbaserade metoder såsom MI, ESL och återfallsprevention. Vi individanpassar innehåll och metoder för den enskilde klienten.


Patia har stödboenden och träningslägenheter på ett flertal platser runt Stockholm och kan ta emot klienter i olika åldrar med olika stödbehov.


För mer information vänligen kontakta verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24

879 visningar

Comments


bottom of page