Stödboende i Huddinge

I september utökade Patia sin stödboendeverksamhet i Huddinge kommun. Utökningen innefattar ett helt våningsplan med 8 lägenheter, totalt 7 nya platser för klienter och flytt av personalkontoret till våningen. Beslutet att utöka verksamheten beror på den stora efterfrågan på platser i verksamheten.

– Vi tror att vår kompetens och de insatser vi erbjuder i verksamheten ligger bakom den stora efterfrågan på platser. Att vi ingått nya ramavtal med ett antal kommuner är också en bidragande faktor. Stödboende som placeringsalternativ ligger också rätt i tiden då det ger stora möjligheter att individanpassa alla de insatser som vi står för i verksamheten.

Vi tackar för förtroendet från placerande socialtjänsterna och ser fram emot utökade samarbeten!

För mer information ta gärna kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24.