Kung Karlsgården utvecklar utredningsverksamhet

Patias HVB-verksamhet på Kung Karlsgården utvecklar sin akut- och behandlingsverksamhet till att nu även omfatta utredningar.

Ungdomarna utreds avseende behov av insatser (exempelvis HVB, stödboende eller öppenvård).

Utöver vår utredningsbas BBIC är Kung Karlsgårdens personal utbildad inom ADAD och ASI. Vi har även en psykolog som kompletterar våra utredningar.

För mer information kontakta verksamhetschef Jeanette Peretic på 072-185 01 25.

Patia öppnar stödboende i Flemingsberg

Under mars 2018 öppnade Patia ett stödboende i Flemingsberg med tillstånd att ta emot personer från 16 års ålder. Stödboendet riktar sig till unga vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar metodbaserat efter bland annat MI och ADL där vi individanpassar alla insatser utifrån klientens förmågor och behov. Våra lägenheter ligger i ett bra område med goda förbindelser till hela Stockholmsområdet.

Varmt välkomna att ta kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24, för platsförfrågningar eller mer information.

Följ länken för att läsa mer om Patias verksamhet inom stödboende

Patia öppnar stödboende i Växjö

Under januari 2018 öppnade Patia ett stödboende i Växjö. Stödboendet riktar sig till unga vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar metodbaserat efter bland annat ADL där vi individanpassar alla insatser utefter den unges förmågor och behov.

Varmt välkomna att ta kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24, för platsförfrågningar eller mer information.

Följ länken för att läsa mer om Patias verksamhet inom stödboende.

Patia förvärvar akut- och utredningshemmet Elisabethgården

Patia förvärvar akut- och utredningshemmet Elisabethgården. Verksamheten tar emot familjer, ensamstående föräldrar samt gravida kvinnor och erbjuder högkvalitativa utredningar utifrån Bowlbys anknytningsteori och ICDP samspel.

Elisabethgårdens utredningsverksamhet kompletterar Patias vårdkedja bestående av bl. a jour- & familjehem, skyddat boende, stödboende och HVB.

För mer information se www.elisabethgarden.se.

Skyddat boende i Västra Götaland

Patia öppnar skyddat boende i Västra Götaland och tar from sommaren 2017 emot placeringar av kvinnor som är drabbade av hot eller våld i nära relation.

Boendet har hela landet som upptagningsområde och kan ta emot placeringar dygnet runt.

Alla kvinnor erbjuds ett eget hemtrevligt rum och särskild hänsyn tas till barn genom barnvänliga lokaler och barnanpassade aktiviteter.