Patia öppnar stödboende i Flemingsberg

Under mars 2018 öppnade Patia ett stödboende i Flemingsberg med tillstånd att ta emot personer från 16 års ålder. Stödboendet riktar sig till unga vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar metodbaserat efter bland annat MI och ADL där vi individanpassar alla insatser utifrån klientens förmågor och behov. Våra lägenheter ligger i ett bra område med goda förbindelser till hela Stockholmsområdet.

Varmt välkomna att ta kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24, för platsförfrågningar eller mer information.

Följ länken för att läsa mer om Patias verksamhet inom stödboende

Patia öppnar stödboende i Växjö

Under januari 2018 öppnade Patia ett stödboende i Växjö. Stödboendet riktar sig till unga vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar metodbaserat efter bland annat ADL där vi individanpassar alla insatser utefter den unges förmågor och behov.

Varmt välkomna att ta kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24, för platsförfrågningar eller mer information.

Följ länken för att läsa mer om Patias verksamhet inom stödboende.

Patia förvärvar akut- och utredningshemmet Elisabethgården

Patia förvärvar akut- och utredningshemmet Elisabethgården. Verksamheten tar emot familjer, ensamstående föräldrar samt gravida kvinnor och erbjuder högkvalitativa utredningar utifrån Bowlbys anknytningsteori och ICDP samspel.

Elisabethgårdens utredningsverksamhet kompletterar Patias vårdkedja bestående av bl. a jour- & familjehem, skyddat boende, stödboende och HVB.

För mer information se www.elisabethgarden.se.

Skyddat boende i Västra Götaland

Patia öppnar skyddat boende i Västra Götaland och tar from sommaren 2017 emot placeringar av kvinnor som är drabbade av hot eller våld i nära relation.

Boendet har hela landet som upptagningsområde och kan ta emot placeringar dygnet runt.

Alla kvinnor erbjuds ett eget hemtrevligt rum och särskild hänsyn tas till barn genom barnvänliga lokaler och barnanpassade aktiviteter.

HVB i Kungsör

Patia öppnar under vintern 2017/2018 en HVB-verksamhet i Kungsörs kommun. Målgruppen är ungdomar med psykosocial problematik och verksamheten kommer ha ett rikstäckande upptagningsområde.

Vårdlokalen är vårdanpassad och erbjuder egna rum fördelat på tre separata avdelningar.

Personalomsättningen inom socialtjänsten fortsätter öka

Patias sammanställning av aktuella studier kring socialsekreterares arbetssituation visar på att personalomsättningen inom socialtjänsten fortsätter öka och att socialsekreterare i stor utsträckning säger upp sig från arbetsplatsen på grund av en alltför hög arbetsbelastning, låg lön samt en upplevd konflikt mellan egna värderingar och de krav som rollen som socialsekreterare innebär.

Många socialsekreterare uppger man inte vill arbeta kvar på sin arbetsplats under rådande förhållanden samtidigt som majoriteten upplever att en hög personalomsättning påverkar arbetet negativt. Trots detta känner socialsekreterarna en generellt hög yrkesstolthet framför allt gällande sina egna och sina kollegors prestationer.

Lönelyft för erfaren personal och bättre introduktion för nyanställda bör medföra en bättre arbetstillfredsställelse och trygghet i socialsekreterarrollen med minskad personalomsättning och bättre arbetsmiljö som följd.