Kung Karlsgården utvecklar utredningsverksamhet

Patias HVB-verksamhet på Kung Karlsgården utvecklar sin akut- och behandlingsverksamhet till att nu även omfatta utredningar.

Ungdomarna utreds avseende behov av insatser (exempelvis HVB, stödboende eller öppenvård).

Utöver vår utredningsbas BBIC är Kung Karlsgårdens personal utbildad inom ADAD och ASI. Vi har även en psykolog som kompletterar våra utredningar.

För mer information kontakta verksamhetschef Jeanette Peretic på 072-185 01 25.