Patia vinner ytterligare upphandling

Under sommaren 2019 tilldelades Patia driftentreprenaden för omsorgsboendet Sörgården i Umeå. Sörgården är ett boende för tio personer med beroendeproblematik. Verksamheten är inriktad på att skapa förutsättningar för de boende att ta sig ur sitt missbruk och kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Patia vann upphandlingen i konkurrens med fem andra utförare och tar över driften från och med den 1 november 2019.

– Vi är jätteglada över att ha fått detta förtroende från Umeå kommun. Patia kommer att arbeta intensivt med kvalitets- och värderingsarbetet och skapa en verksamhet där de boende trivs och utvecklas efter sina egna förutsättningar, säger Patias vd Erik Lind.

Nytt stödboende i Nacka

Patia öppnar nytt stödboende i Nacka/Ektorp.

Stödboendet, som är bemannat dygnet runt, består av 16 nybyggda och fullt möblerade lägenheter.

Verksamheten har IVO-tillstånd för åldersgruppen 16-20 år och arbetar utefter flertalet evidensbaserade metoder såsom MI, ESL och återfallsprevention. Vi individanpassar innehåll och metoder för den enskilde klienten.

Patia har stödboenden och träningslägenheter på ett flertal platser runt Stockholm och kan ta emot klienter i olika åldrar med olika stödbehov.

För mer information vänligen kontakta verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24.

Utbildning – Samtal med barn i en utredningskontext

Arrangör: Patia Elisabethgården Akut och utredningshem

Till denna dag är Ylva Florin-Holmsten, utbildare på Fortsätt Växa AB, inbjuden för att delge sin erfarenhet utifrån utredande samtal med barn. Ylva är socionom sedan 24 år tillbaka med lång erfarenhet av socialtjänstens barn och ungdomsvård som arbetsledare, strateg/utvecklare, handläggare och kurator samt som tillsynsinspektör. Under ett flertal år har hon lett, utvecklat och medverkat i det dagliga arbetet gällande bland annat utredning av barn i olika former som intensivutredningar, utredningar i hemmet, nätverksutredningar m.m. De utredande barnsamtalen är en central och viktig del i arbetet med att ta reda på hur barns livsvillkor ser ut och barns delaktighet är avgörande för resultatet vid utredningar av barns behov. Enligt Ylvas erfarenhet kan konkreta tillvägagångssätt och strategier vid utredande barnsamtal många gånger skapa trygghet för både samtalsledare och barn och därmed möjliggöra för kvalitativt bättre utredningssamtal.

Upplägg för utbildningsdagen

Under dagen kommer vi att titta på olika konkreta tillvägagångssätt och strategier att använda i utredande samtal med barn, med utgångspunkt i den utredande kontexten. Barns bästa och barns delaktighet, likväl som barnperspektivet och barns perspektiv är alla viktiga utgångspunkter att ta hänsyn till vid val av tillvägagångssätt för barnsamtal. Utbildningen sker både i föreläsningsform och i dialogform.

 

Plats: Björkbackens Karaktärshotell Vimmerby
Datum: 2019-06-13 med start 09.00 och avslut 16.00
Pris: 2 200 kr per deltagare. I priset inkluderas förmiddag/eftermiddagskaffe samt lunch. Vid anmälan uppges vidare om det finns behov av special kost.
Inbetalning sker till BG 407-2088

 

Anmälan är bindande och görs till Verksamhetschef Annelie Marosan via mail: annelie.marosan@elisabethgarden.se

Nytt stödboende i Järfälla

I februari 2019 öppnade Patia ett stödboende i Järfälla kommun. Stödboendet utgörs av fullt möblerade egna lägenheter för vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar utefter flertalet evidensbaserade metoder såsom MI, ESL och återfallsprevention. Vi individanpassar innehåll och metoder för den enskilde klienten. Verksamheten har ett bra läge i Järfälla med goda allmänna kommunikationer.

Varmt välkomna att ta kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24, för platsförfrågningar eller mer information.

Stödboende i Linköping

I januari 2019 öppnar Patia att ett stödboende i Linköping. Stödboendet utgörs av träningslägenheter för unga vuxna med behov av stöd i vardagen. Verksamheten arbetar utefter flertalet evidensbaserade metoder såsom MI och ESL. Vi individanpassar innehåll och metoder för den enskilde klienten. Verksamheten har ett bra läge i Linköping med goda allmänna kommunikationer.

Varmt välkomna att ta kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24, för platsförfrågningar eller mer information.

Stödboende i Huddinge

I september utökade Patia sin stödboendeverksamhet i Huddinge kommun. Utökningen innefattar ett helt våningsplan med 8 lägenheter, totalt 7 nya platser för klienter och flytt av personalkontoret till våningen. Beslutet att utöka verksamheten beror på den stora efterfrågan på platser i verksamheten.

– Vi tror att vår kompetens och de insatser vi erbjuder i verksamheten ligger bakom den stora efterfrågan på platser. Att vi ingått nya ramavtal med ett antal kommuner är också en bidragande faktor. Stödboende som placeringsalternativ ligger också rätt i tiden då det ger stora möjligheter att individanpassa alla de insatser som vi står för i verksamheten.

Vi tackar för förtroendet från placerande socialtjänsterna och ser fram emot utökade samarbeten!

För mer information ta gärna kontakt med verksamhetschef Janne Menander, tfn 072-185 01 24.