Kung Karlsgården

Kung Karlsgården HVB är ett utrednings- och behandlingshem för både pojkar och flickor i åldern 14 år till och med dagen de fyller 19 år.

Ungdomen kan vara placerad både enligt SoL och LVU. Vi genomför på uppdrag av socialtjänsten både neuropsykiatrisk utredning och social utredning. För behandling tar vi emot ungdomar med missbruksproblematik och arbetar med problematik som finns kring ett missbruk såsom: 


•    Kriminalitet och kriminella tankemönster
•    Vistelse i riskmiljöer
•    Ett socialt nedbrytande beteende
•    Bristande eller icke fungerande skolgång
 
Vi bedriver individuell behandling där ungdomen får hjälp att påbörja en beteendeförändring, samt får verktyg för att hantera sitt missbruk. Vidare arbetar vi med att hjälpa ungdomen att få struktur på sin vardag, hjälpa ungdomen att hitta verktyg för att påbörja ett självständigt liv och identifiera mål för framtiden, såväl kort- som långsiktiga. Våra erfarna och kompetenta medarbetare arbetar efter ett strukturerat utrednings- och behandlingssätt som utgår från varje ungdoms unika behov och situation. Alla våra insatser planeras och dokumenteras i genomförandeplanen. Samtliga ungdomar har en behandlingspärm med innehåll som ska hjälpa ungdomen att förstå behandlingsinnehållet och få struktur på tillvaron. 


Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där fokus ligger i relationsskapande, struktur, förutsägbarhet och trygghet. 


Vi använder metoder såsom: 
•    Ett nytt vägval
•    ADAD
•    ART
•    A-CRA
•    Återfallsprevention (ÅP)
•    Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
•    Motiverande samtal (MI)
•    Lågaffektivt bemötande
 
Vi har möjlighet att ta emot placeringar dygnet runt och kan ombesörja hämtning. Kontakta oss gärna för att få mer information. 

1/14

Sofie Bragesjö

Verksamhetschef

 

010 459 01 02

Himmelsbergavägen 65

736 92 Kungsör