top of page

Kontrollerat Boende Norr i Umeå

Oja hemsida.jpg
Patia Kontrollerat Boende Norr i Umeå är en drogfri boendeform där individer som är dömda till särskild föreskrift/kontraktsvård placeras som ett alternativ till anstaltsvistelse, exempelvis om behov av behandling för beroende föreligger.
 

På Patias kontrollerade boende placeras den enskilde i ett eget rum i ett dygnet-runt-bemannat boende.  Verksamheten syftar till att stödja individer med att skapa och/eller upprätthålla adekvata strategier för ett liv utan kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. Verksamheten stödjer den enskilde med att skapa och upprätthålla fungerande strategier för att efter avslutad placering ha förutsättningar för att kunna leva ett självständigt liv utan droger och kriminalitet. Insatsen bedrivs med utgångspunkt i Kriminalvårdens behandlingsplan och den genomförandeplan som utifrån denna upprättas vid inskrivning. 

 

Efter placering på kontrollerat boende finns möjlighet att flytta till Patias stödboenden och träningslägenheter i Umeå eller andra delar av landet där Patia har boenden och där tillsammans med sin kontaktperson får fortsätta arbeta i enlighet med genomförandeplanen.

David Oja

Verksamhetschef

 

070-370 51 01

Patia Kontrollerat Boende Norr

bottom of page